STANDARDVILKÅR OG SIKKERHETSERKLÆRING

Aldersgrense

Minimumsalder for deltakere er 16 år. Deltakere under 18 år må ha godkjenning fra foreldre/foresatte.

 

Kjøp av trening

All kjøp av trening (prøvetime, drop-in, klippekort, 8-ukers-kurs, semesterabonement og halvsemesterabonement) er personlig og kan kun benyttes av den som orginalt var tilment treningen ved kjøp. Ubenyttet trening kan ikke overtas av andre kunder/medlemmer. Det kan gjøres unntak ved særskilte anledninger f. eks uforutsett skade/sykdom som direkte hindrer kunden i å benytte kjøpt trening. Planlagt fraflytting, ferie/reise o.l er ikke godkjente årsaker.

 

Endringer

Motus Studio forbeholder seg retten til å endre på timeplanen for kurs etter behov.

 

Alkohol og rus

Motus Studio har nulltoleranse for all form for bruk av rusmidler i forkant av, eller under, kurs hos oss. Dette gjelder Alle Yoga, Hoop og Silks kurs, inkludert utdrikningslag, julebord, blåtur o.l.

 

Ved misstanke om alkoholpåvirkning eller annen ruspåvirkning under kurs vil vedkommende bli bedt om å forlate kurset. Slike tilfeller gir ikke refusjonsrett for tapt trening.

 

Helse og sikkerhet

Vi anbefaller deg å konsultere lege dersom du har skader eller har smerter, og er usikker på om det er greit å trene med disse.

 

Det er deltakernes eget ansvar å sørge for at de ikke utsetter seg selv for fysiske anstrengelser som går utover det de med sikkerhet kan klare. Alle kursdeltakere må fylle ut sikkerhetsærklæringsskjema før de kan delta på kurs hos Motus Studio. Hvis du har skader eller du kan være gravid, vennligst konsulter lege. Informer gjerne instruktøren din om skader/begrensninger før klassen begynner. Motus Studio har ikke ansvar for skader e.l. som måtte oppstå under trening.

 

Instruktøren din kan be deg forlate klassen hvis du viser tegn til skader og smerter som forårsaker at du ikke kan gjennomføre undervisningen.

 

Egentrening

Egentrening er et tilbud eksklusivt for våre aktive elever. Tilbudet inkluderer at kursdeltakere som har fått opplæring i rigging av utstyret har mulighet til å benytte dette til egentrening til kr. 50,- per person, per trening. Tidspunkt for  egentrening og booking av sal til dette må avtales direkte med Fysak. Det er ønskelig at elever som benytter seg av egentrening inviterer de andre kursdeltakerne i elev-gruppen med seg. På denne måten får flere mulighet til å benytte seg av egentreningstilbudet og vi unngår å oppta salen i Fysak for ofte.

 

Regler for egentrening: 1) Det er ALDRI lov å trene alene. 2) Motus sitt utstyr skal ikke benyttes av utenforstående personer (eg. venner, familie, kjærester) som ikke går på kurs. 3) Det skal gis beskjed til Motus hver gang vårt utstyr blir benyttet til egentrening.

 

Tilbudet om egentrening er tillitsbasert og vi er avhengige av at reglene blir fulgt. Dersom det oppdages at noen av reglene blir brutt vil tilbudet bli fjernet for alle elever umiddelbart.

 

Sikkerhetserklæring

Ved å kjøpe semesterkurs eller workshop godtar du at du forstår og forplikter deg til følgende. Deltakelse på timene medfører fysiske anstrengelser som fører med seg en risiko for fysisk skade. Motus Studio AS og dennes ansatte og samarbeidspartnere kan ikke holdes ansvarlig for skader forbundet med deltakelse på timen, inkludert fysiske og mentale skader, død, uførhet, økonomisk tap og skade på personlig eiendom. Ved å kjøpe trening hos Motus studio AS fraskriver du deg en hver rett, nå og i fremtiden, til å holde Motus Studio AS ansvarlig for det overnevnte.

 

Under timen plikter du å følge instruktørens retningslinjer og veiledning rundt personlig sikkerhet, samt å behandle utstyret, andre deltakere på kurset og instruktørene med respekt. Dersom du er under 18 år må sikkerhetserklæringsskjema signeres av foresatt/verge.

 

Booking

Ved booking av et privat arrangement betaler du et depositum på kr. 1000,-. Resterende beløp betales senest 2 uker etter arrangementsdato. Din betaling sikrer deg tid og dato for arrangementet. Dersom du ønsker å endre dato eller tid er dette avhengig av at vi har ledig kapasitet.

 

Kansellering

Kansellering av utdrikningslag og andre private arrangement må skje innen 14 dager før oppdragsdato. Senere kansellering vil faktureres med full oppdragspris.

KONTAKT OSS

E-post:

post@motusstudio.no

 

Facebook:

www.Facebook.com/MotusStudioBergen

 

FØLG OSS HER